Liimattavan tuuliohjaimen asennus:

 

Asetuksessa nimitetään puskuria etusuojajärjestelmäksi:

Etusuojajärjestelmällä tarkoitetaan erillistä rakennetta tai rakenteita, kuten karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka tarkoituksena on suojata ajoneuvon ulkopintaa vahingoilta törmäystilanteessa ajoneuvoon alun perin kuuluneen puskurin ylä- ja/tai alapuolella.

Etusuojajärjestelmää koskevat vaatimukset:
1) M1- ja N1-luokan ajoneuvoihin asennettavien etusuojajärjestelmien tulee olla direktiivin 2005/66/EY vaatimusten mukaisia ja sertifioituja;
2) Poikkeuksellisesti sallitaan direktiivin 2005/66/EY vaatimustenvastaisten ​​ja sertifioimattomien etusuojajärjestelmien asennus:
a) ennen 1. tammikuuta 2002 käyttöön otettuihin M1- ja N1-luokan ajoneuvoihin;
b) 24. toukokuuta 2007 mennessä käyttöön otettuihin M1- ja N1-luokan maastoajoneuvoihin (M1G ja N1G);
c) yli 3 500 kg:n kokonaismassan M1-luokan ajoneuvoihin.

Asetuksessa tarkoitettujen luokkien selitykset:
1) M-luokan ajoneuvoja ovat henkilöiden kuljetukseen suunnitellut ja valmistetut moottorikäyttöiset ajoneuvot, joissa on vähintään neljää pyörää:
a) M1-luokan ajoneuvo (henkilöauto) on ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle.
2) N-luokan ajoneuvoja ovat tavaroiden kuljetukseen suunnitellut ja valmistetut moottorikäyttöiset ajoneuvot, joissa on vähintään neljää pyörää:
a) N1-luokan ajoneuvo on ajoneuvo, jonka kokonaismassa on alle tai tasan 3 500 kg.