Verkkokaupan www.castrum.ee (jäljempänä Verkkokauppa) omistaja on CASTRUM GRUPP OÜ, joka sijaitsee osoitteessa F. Tuglase 19 51014 Tartu, rek.nro 12139536.

Myyntisopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostoa Verkkokaupasta.
Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat näkyvät tuotteiden vieressä. Hintaan lisätään toimitusmaksu.
Tavaran toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitusmaksu näkyy ostajalle tilauksen teon aikana.
Tiedot tuotteista on esitetty Verkkokaupassa tarjottavien tuotteiden kohdassa.

Tilauksen teko

Tuotteita tilattaessa tulee haluttu palvelu lisätä ostoskoriin. Tilauksen tekoa varten tulee täyttää vaaditut tietokentät ja valita sopiva tuotteiden toimitustapa.  Sen jälkeen näytöllä näkyy maksun summa, jonka voi maksaa pankkilinkin kautta tai jotain muuta maksuratkaisua käyttäen.
Sopimus tulee voimaan maksettavan summan siirtyessä Verkkokaupan käyttötilille.
Jos tuotteiden loppumisen takia tilattuja tuotteita ei voida toimittaa, ilmoitetaan siitä ostajalle mahdollisimman pian sekä palautetaan maksettu summa (mukaan lukien toimituskulut) viipymättä ja viimeistään  14 päivän kuluttua ilmoituksen saamisesta.

Toimitus

Tavaroita toimitetaan kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin.
Tavaroiden toimituskulut maksaa ostaja, vastaavat hintatiedot näkyvät toimitustavan vieressä.
Virossa tavarat toimitetaan ostajalle yleensä 2–7 työpäivän kuluttua myyntisopimuksen voimaantulosta. Viron ulkopuolella tavarat toimitetaan 14 päivän kuluessa.
Poikkeustapauksissa on oikeus toimittaa tavarat jopa 30 kalenteripäivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa solmittu sopimus 14 päivän aikana [tuotteista riippuen ostajalla ei välttämättä ole peruuttamisoikeutta, tällaisessa tapauksessa nämä tuotteet ja palvelut on lueteltava ja niiden on noudatettava velvoiteoikeuden kappaleen 53 sivulla 4 lueteltuja ehtoja].
Peruuttamisoikeus ei päde, jos ostaja on juridinen henkilö. 
14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi on tavaran olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi tavaraa käsiteltävä ja käytettävä ainoastaan siten, kuin myymälässä annettaisiin tavanomaisesti toimia.

Mikäli tavaraa on käytetty muulla tavalla kuin on tarpeen tavaran olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi tai siinä on merkkejä käytöstä tai kulumisesta, on Verkkokaupalla oikeus vähentää palautettavaa summaa tavaran arvon vähenemisen mukaan.
Tavaran palauttamista varten on tehtävä tavaran kaupan peruutusilmoitus, jonka lomake löytyy täältä: peruutusilmoitus ja se on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen roland@castrum.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Tavaran palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat ostajan vastuulla, paitsi jos palauttamisen syy on se, että palautettava esine ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen esine).
Ostajan on palautettava tavara kaupan peruutusilmoitusta seuraavan 14 päivän kuluessa tai esitettävä todistus, että hän on luovuttanut tuotteen logistiikkayhtiölle edellä mainittuna ajanjaksona. 
Verkkokauppa palauttaa tavaran vastaanotettuaan ostajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saadut maksut.
Verkkokauppa voi kieltäytyä palautuksen maksamisesta, kunnes on saanut takaisin sopimuksen kohteena olevan tavaran tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että hän on lähettänyt tavaran takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Jos ostaja on nimenomaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoaman edullisimman toimitustavan sijaan eri toimitustavan, ei Verkkokaupan tarvitse palauttaa ostajalle kuluja, jotka ylittävät normaaliin toimitustapaan liittyvät kustannukset.
Verkkokaupalla on oikeus peruuttaa myynti sekä vaatia ostajaa palauttamaan tavarat, jos palvelun hinta verkkokaupassa on virheen takia ilmoitettu huomattavasti alle palvelun markkinahinnasta.

Reklamaatio-oikeus

Verkkokauppa on vastuussa ostajalle myydyn tavaran sopimusten ehtojen vaatimustenmukaisuudesta sekä puutteista, jotka olivat olemassa jo luovutushetkellä tai ilmenevät kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajalle. Ensimmäisen kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostajalle oletetaan, että puute oli olemassa jo toimituksen hetkellä. Tämän oletuksen kumoaminen on Verkkokaupan velvollisuus.

Ostajalla on velvollisuus vian ilmetessä viimeistään kahden kuukauden kuluessa kääntyä Verkkokaupan puoleen, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen roland@castrum.ee tai soittamalla: +372 51 20 966.

Verkkokauppa ei vastaa virheistä, jotka ilmenevät sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle. Mikäli Verkkokaupasta ostetussa tavarassa ilmenee vikoja, joista Verkkokauppa vastaa, korjaa tai korvaa Verkkokauppa viallisen tavaran. Jos tavaroita ei voida korjata tai korvata, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan tekemään valitukseen kirjallisesti tai muodossa, joka voidaan jäljentää kirjallisesti 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan täyttämiä henkilötietoja (ml. nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain tilauksen käsittelyyn sekä tavaran lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa välittää henkilökohtaisia tietoja kuljetuspalveluyritykselle tavaroiden toimittamiseksi.

Verkkokauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä sekä tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos ostaja on sen ilmaissut haluavansa syöttämällä verkkosivulle sähköpostiosoitteensa sekä ilmoittanut halustaan saada suoramarkkinointi-ilmoituksia.

Ostajalla on milloin tahansa mahdollisuus luopua sähköpostiin lähetetyistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattaen tarjouksia sisältävän sähköpostiviestin ohjeita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Ostaja voi lähettää Verkkokauppaa koskevat valitukset sähköpostiosoitteeseen roland@castrum.ee tai soittaa: +372 51 20 966

Jos ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan riitaa sopimalla, on ostajalla mahdollisuus kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen. Menettelyvaatimuksiin voi tutustua sekä selvityksen esittää täällä. Kuluttajariitalautakunnan tehtävänä on ratkaista ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta aiheutuvia riitoja. Ostajan valituksen tarkastaminen lautakunnassa on ilmaista.

Ostaja voi kääntyä Euroopan Unionin kuluttajariitoja ratkaisevan tahon puoleen.